Меню Закрыть

Лесенко: Продажа готовых деревянных лестниц в Москве – каталог

Содержание

Лесенко, Николай Данилович — ALLPETRISCHULE

Николай Данилович Лесенко (1863(?) — 1936) – инженер-конструктор, директор Петербургского Металлического завода с 1901 по 1911 год.


Николай Данилович Лесенко (1863(?) — 1936, Ленинград) – инженер-конструктор, директор Петербургского Металлического завода с 1901 по 1911 год.

Биография

Н.Д. Лесенко родился в 1863(?) году в Санкт-Петербурге. Учился на реальном отделении Главного немецкого училища при церкви Святого Петра с 1873 года. Закончил школу в 1880 году и поступил в Петербургский технологический институт, который закончил в 1887 году. В том же году он поступил чертёжником на Санкт-Петербургский Металлический завод. С этим заводом была связана вся последующая жизнь Н.Д. Лесенко до самой его кончины в 1936 году.

Здесь проявились его незаурядные инженерные и организаторские способности. На заводе он работал, последовательно: конструктором, заведующим техническим бюро, помощником директора завода.

В 1890 году представлял завод в Севастополе, руководил работами по заказам Морского ведомства.

В 1893 году Н.Д. Лесенко был направлен во Францию для изучения опыта изготовления корабельных башенных артиллерийских установок. По возвращении в Санкт-Петербург он занял должность управляющего заводом. Благодаря его энергии и таланту С-Петербургский металлический завод добился успехов на международном уровне. Так, на Всемирной выставке в Париже (1900 г.) завод был награждён тремя золотыми и четырьмя серебряными медалями.

С 1901 по 1911 годы Н.Д. Лесенко занимал пост директора Санкт-Петербургского Металлического завода. При нём было начато новое производство — проектирование (с 1904 года) и изготовление паровых турбин (с 1907 года).

В годы русско-японской войны 1904-1905 годов завод существенно увеличил объемы выпуска башенных артиллерийских установок для судов Морского флота. В это же время была построена одна из первых русских подводных лодок с использованием единого двигателя – «водобронный миноносец» инженера С.

К. Джевецкого.

С 1913 года Н.Д. Лесенко был членом правления «Акционерного общества электромеханических сооружений», располагавшемся в Петербурге, на Аптекарском острове, Лопухинской ул. (ул. Академика Павлова), д.8. Кроме того, он был членом совета «Конгресса фабрикантов металлических производств Северного и Балтийского районов» и членом «Совета торговли мануфактурой» при Министерстве торговли.

С 1932 года Н.Д. Лесенко занял должность главного конструктора Металлического завода по специальному производству. В этот период завод изготовил ряд сложных металлоконструкций, котлов, мостов, в частности, разводную часть моста Петра Великого в Петербурге.

Литературные способности Н.Д. Лесенко проявились при написании им книги «Санкт-Петербургский Металлический завод», выпущенной в 1896 году.

Николай Данилович Лесенко скончался в 1936 году в Ленинграде.

Источники

Лесенко Олексій Сергійович від НАЗК

1.   Повідомлення про суттєві зміни

Прізвище: ЛЕСЕНКО

Ім’я: ОЛЕКСІЙ

По батькові (за наявності): СЕРГІЙОВИЧ

Податковий номер: [Конфіденційна інформація]

Дата народження: [Конфіденційна інформація]


Місце роботи:

Місце роботи або проходження служби: прокуратура Харківської області

Займана посада: начальник відділу


Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади: [Не застосовується]

Категорія посади: [Не застосовується]

2.

  Доходи, у тому числі подарунки

Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів ​повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року,​ перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Подарун​ок​ у формі, іншій ніж грошові кошти​ (рухоме майно, нерухомість тощо)​, зазначається​, якщо ​вартість так​ого​ подарунк​у перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов’язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

Джерело доходуДата отримання доходу (набуття у власність)Вид доходуРозмір (вартість)
Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНазва компанії: Управління пенсійного фонду у Харківській областіІдентифікаційний код: 1409934404.10.2019Пенсія99063

3.   Об’єкти нерухомості

Суб’єкт декларування повинен задекларувати всі об’єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

Суб’єкт декларування повинен повідомити про об’єкти нерухомості, які він придбав (набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

4.   Цінне рухоме майно — транспортні засоби

Суб’єкт декларування повинен повідомити про цінне рухоме майно (транспортні засоби), які він придбав (набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

5.   Цінні папери

Суб’єкт декларування повинен повідомити про цінні папери, які він придбав (набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

6.

   Корпоративні права

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Суб’єкт декларування повинен повідомити про корпоративні права, які він придбав (набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

7.   Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі «Доходи, у тому числі подарунки».

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

8.   Нематеріальні активи

Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

Суб’єкт декларування повинен повідомити про нематеріальні активи, які він придбав (набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року

У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі

Документ підписано:

ЛЕСЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

ПІБ іншими мовами

Lesenko Olexii Serhiiovych, Lesenko Aleksei Sergeevich, Lesenko Oleksiy Serhiyovytch, Lesenko Oleksij Serhijovych, Lesenko Aleksej Sergeevich, Lesenko Oleksiĭ Serhiĭovȳch, Lesenko Alexei Sergeevich, Лесенко Алексей Сергеевич, Lesenko Oleksìj Sergìjovič, Lesenko Oleksij Serhijovyč, Lesenko Oleksiy Serhiyovych, Lesenko Oleksij Sergijovič, Lesenko Oleksij Serhijowytsch, Lesenko Oleksii Sergiiovych, Lesenco Olecsii Sergiiovych, Lesenko Oleksii Serhiiovych, Lesenko Aleksey Sergeevich, Lesenko Oleksij Sergijovich, Лесенко Олексій Сергійович

Снижение риска гибели людей на водных объектах «Мы за безопасность в каждом доме!»

Биография

Мне 33 года начинал свою рабочую деятельность с простого рабочего.
Был руководителем более 7,5 лет в Управлении гражданской защиты Арского района и сейчас занимаю должность командира отдельного поста МЧС РТ в Арском МР.

На сегодняшний день имею 2 высших образования по ГМУ на базе КНИТУ и в декабре 2020 года переобучился Нижегородском институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, по направлению правовое обеспечение государственного и муниципального управления

Имею более 4 лет опыта общественной деятельности и являюсь секретарем комиссии КЧС и ОПБ Арского муниципального района с 2013г.
Член РОО «ОСВОД РТ» с 2017г. 3 года.
Председатель молодежного парламента Арского муниципального района 2020г.
Участник Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» в Арском районе 2020г.
Участвовал в конкурсе «Доброволец России 2019».
Полуфиналист конкурса «Доброволец России 2019».
Участвовал в конкурсе «Доброволец Татарстана 2019».
Победитель в номинации «Доброволец (волонтер) ЧС» 2019 год» в РТ — социальный проект «Мы за безопасность в каждом доме!».
Участник конкурса «Доброволец России 2020».
Победитель регионального этапа конкурса «Доброволец России 2020».

Победитель конкурса «Лучший молодежный проект на соискание премии Арского муниципального района» 2020г.
Участник мероприятия «Главное карьерное событие осени — Интерн Пикник» организатор Правительства Москвы 2020г.
Участие во Всероссийском форуме молодых семей 2020г.
Участник в выборах в Молодежный парламент Арского района и победитель 2020г.
Участник Международного форума Kazan Digital Week 2020г.
Участник и победитель в составе команды онлайн-программы по генерации идей технологических стартапов SkLab.Казань 2020г.
Участник «Дискуссионного клуба с советником генерального директора телеканала «Russia Today» Тиной Бережной, организатор Форум молодых политологов России «Дигория» 2020г.
Участник Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени» и победитель народного голосования и вошел в ТОП-100 социальных проектов 2020г. (Социальный проект «Школа безопасности на воде в детских лагерях»).
Занимаюсь плаванием, награждён нагрудным знаком гвардия России, сдал нормативы 7 ступени — нормы ГТО для мужчин 30-34 лет и награждён золотым знаком отличия.

Являюсь активным участником социальных проектов и общественных мероприятий.
В 2019 году победил в конкурсе «Доброволец Татарстана 2019» в номинации «Доброволец ЧС 2019 года», полуфиналист общероссийского конкурса «Добровольцы России» в номинации смелые сердцем в 2019 году из 32000 тыс. проектов вошел в лучшие 946 проектов России.

В 2020 году победитель регионального этапа в Республике Татарстан общероссийского конкурса «Добровольцы России»,
21 октября 2020 года победил в образовательной онлайн-программе в составе команды по генерации идей технологических стартапов SkLab.

Казань, организованная Фондом «Сколково», Открытым университетом Сколково и ИТ-парком г. Казань,
по итогам 2020 года стал автором одной из ТОП-100 направлений «Новая социальная стратегия» по версии общественного голосования

Лесенка Маяковского — это… Что такое Лесенка Маяковского?

«Лесенкой» Маяковского называют использовавшийся поэтом способ записи стиха с разрывами строк на определённом слове и продолжением записи с новой строки, как, например, в стихотворении «Сергею Есенину»:

Вы ушли,
    как говорится,
           в мир в иной.
Пустота...
    Летите,
        в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
        ни пивной.
Трезвость.
. . .

Основные причины подобных разрывов строки Маяковский называет в своей книге «Как делать стихи» (1926). Это прежде всего более чёткое оформление ритма стиха, так как, по мнению Маяковского, традиционные знаки пунктуации недостаточно для этого приспособлены.

Однако, злые языки часто шутили в адрес Маяковского, будто он нарочно разбивает строки, чтобы получить больше денег за свои стихи.

Слухи были основаны на том, что в некоторых изданиях гонорар за напечатанные стихотворения выплачивался поэтам в зависимости от количества строк в произведении, а не от фактического количества печатных знаков.

Интересным свидетельством представляется запись о выступлении Маяковского в Одессе из дневника литературоведа Льва Рудольфовича Когана (1885–1959). Запись сделана раньше появления книги Маяковского «Как делать стихи». Когану довелось зафиксировать диалог Маяковского со студентом, который вопросом «А правда, что вам за каждую строчку платят рубль?» публично намекнул на чисто корыстные мотивы «ломания» строки. Однако (по Когану) Маяковский уже тогда пояснил публике на конкретных примерах важность оформления ритма стиха в печатном виде.

Но, несмотря на все объяснения Маяковского, некоторые продолжали и продолжают считать, что он записывал строчки «лесенкой» исключительно ради повышения своего авторского гонорара.

«Лесенка» впоследствии получила широкое распространение среди поэтов. Такой схемой записи стихов пользовались Семён Кирсанов, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и другие.

О ВЫСТУПЛЕНИИ В. В. МАЯКОВСКОГО В ОДЕССЕ.
Из дневника Льва Рудольфовича Когана, предположительно 20–23 февраля 1924 года.Вечер состоялся в малопосещаемом театре при бывшей Северной гостинице (в Театральном переулке), где раньше помещался кафешантан. Подходя к входу, я увидел множество студентов, старавшихся пробраться без билетов. В это время подошёл и Маяковский. Студенты окружили его с просьбой помочь им. Маяковский скомандовал:

— Становись в очередь, в затылок! Не толпиться у входа!

Театр был полон. Молодежь заполнила балкон. Интеллигенция и мещанская публика восседали в партере. Все ожидали, будет ли скандал. Ради этого, собственно, пришли и деньги платили.

Маяковский вышел на сцену в пальто и шляпе. Пальто снял и аккуратно положил на спинку кресла, шляпу — на стол, вынул из кармана книжку. Его встретили аплодисментами. Он коротко поклонился и деловито приступил к чтению.

Читал он воистину замечательно. И голос чудный, богатый интонациями, сильный, звучный и гибкий, и разнообразие оттенков, великолепное умение без всяких ухищрений передать деталь — цветовую или звуковую. Он явно был стихотворцем, оратором, трибуном, рождённым говорить с массой. Публика партера, явно пришедшая ради скандала, была заворожена. Те самые стихи, которые в печатном виде казались непонятными, насильственно разорванными по рубленым строчкам, оказались вполне понятными, ритмичными и, главное, не традиционными, и вполне сегодняшними, и поэтому очень близкими.

Меня особенно поразило в его чтении стихотворение «Необычайное происшествие на даче». Он кончил его патетически бодро и сильно:

Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой…

Он сделал сильное ударение на слове «мой» и прибавил, как бы бросив мимоходом, обыкновенным голосом:

… и солнца.

Он делал вид, что читал по книге. На самом деле — читал наизусть, поглядывая из-под опущенных век на публику и следя за впечатлением. Окончив чтение стихотворения, он делал паузу, перелистывая страницы книги, словно взвешивая, что бы ещё прочитать.

Во втором отделении Маяковский разговаривал с публикой и отвечал на присланные ему записки. Его ответы были кратки, почти афористичны, оригинальны и очень остроумны.

— Ну, кто ещё хочет поговорить? — спросил он, пряча в карман кучу записок, на которые уже ответил.

— Владимир Владимирович, — раздался звонкий голос с балкона, — почему вы ломаете строчку?

— А вы кто? — спросил в свою очередь Маяковский,

— Я студент.

— Ну а как вы сами думаете, почему я это делаю?

Звонкий голос ответил вопросом:

— А правда, что вам за каждую строчку платят рубль? В зале раздался гомерический хохот.

Маяковский серьёзно ответил:

— Правда. К сожалению, всего рубль.

— Ну, тогда понятно, почему вы делите строчку на части, иногда даже на три, — задорно выкрикивал с балкона студент при общем хохоте.

— Мне приятно это слышать, — иронически ответил Маяковский, — вижу, что вас кое-чему научили в институте, вы уже понимаете, что три больше одного.

Тут же поднялся такой хохот, что несколько минут публика не могла успокоиться.

— Поговорим серьёзно, — сказал Маяковский. — Не судите о работе поэта по-обывательски, мещански. Это пошлость. Говорят, мои стихи малопонятны, трудны. Одно из двух: либо я плохой поэт, либо вы плохие читатели. А так как я поэт хороший, то выходит, что вы плохие читатели…

— Что такое? — взвыли в публике.

— Вы читаете только глазами, а надо уметь читать и ушами.

— Мы не ослы! — закричал кто-то.

— В самом деле? — с улыбкой осведомился Маяковский. — Вот вы слышали сегодня мои стихи, были они непонятны?

— Нет, эти понятны, — раздалось со всех сторон.

— А вот эти-то стихи и считают обыкновенно непонятными.

— В вашем чтении они понятны.

— Ну так читайте как я. Вот и всё. Я дроблю строчку вот почему.

Он увлекательно изложил основы своей поэтики в том именно виде, как потом написал в статье «Как делать стихи». Он приводил простые, всем ясные примеры. И кончил так:

— Я вовсе не хочу сказать, что все должны писать так, как я. Да это и невозможно. Подражание никогда к добру не приводит. Каждому поэту нужно искать свой путь. Мой путь — наилучший для меня. Он даёт мне наилучшие средства для передачи моих мыслей о революции, о социализме, о советском человеке. Поэтому не тычьте мне классиков в лицо. Классики — классиками, а Маяковский — Маяковским.

Ему бурно аплодировали. Не только молодёжь, но и скептики из партера… На улице его провожала большая толпа.


Оригиналы рукописей и документов Льва Рудольфовича Когана сейчас хранятся в двух местах:

 1. Российская Национальная Библиотека (РНБ), ф. 1035 (Л. Р. Коган), 287 единиц хранения, 1890-е гг. — 1959.
 2. Государственный Литературный Музей (ГЛМ), ф. 53, 25 единиц хранения, 1928–1957. Адрес музея: Москва, ул. Петровка, 28.

Антон Лесенко ВКонтакте, Boston, США, id77740466

iFeed
Делаем публикации для вас. Наше чувство юмора смешит там, где надо плакать. Зачем посещать десятки сайтов и других пабликов? Самое лучшее здесь!

Horror Story
Откровенный стопроцентный ад.

Дуревыбивалка

Drift_Life
Стелим как надо 😏🤙

Кинолюбители — Лучшие фильмы
Все самое главное в мире кинематографа. Самые главные события в мире кино, новости в мире, главные новинки кино и многое другое.

D4
Деятельность, направленная на популяризацию спортивной экспансии, впоследствии несущую разрушение в ряды наркоманов, алкоголиков, никотиновых потребителей и прочей хуеты, сопровождающей жизнь слабой личности. Цель: Выздоровление нации, посредством формирования неявной элиты, в основу которой должны лечь черты, присущие сильной личности, такие как: крепкий характер, стальной стержень, неумолимость, осознанность и как следствие здоровый образ жизни не лишённый интеллектуального развития. (Проект против употребления анаболических препаратов в любительских целях. Только желание быть лучшим в том или ином спорте с целью построения спортивной карьеры может оправдать употребление стероидов. Употребление стероидов должно сопровождаться запредельными знаниями в области биологии и медицины. Человек употребляющий стероиды должен находится под постоянным наблюдением врачей) «От создателей брендов Bona Fide (ООО Одежда Дочаком) и портала Do4a.com (ООО Франчайзинг Дочаком).

Хвастайся, Волгоград
Волгоград, Волжский и др хвастаемся!

ШУТНИК
Самое интересное и смешное.

HD Фильмы | Новинки кино 2021
🎬 Новинки кино в HD

Замедленная съемка | Gif
Окунитесь с нами в мир прекрасного! Сообщество постарается удивить Вас небывалыми примерами прекрасных и удивительных вещей, событий, происходящих в окружающем нас мире!

Пошлые анекдоты

JDM
Японские автомобили, всей России и мира в одном месте.

Я в шоке!
Мы здесь, чтобы тебя удивить! Немного юмора, немного фактов, немного познавательного дают отличный микс в виде нашего паблика)

ЭТО ДРИФТ, ДЕТКА

JDM | ДРИФТ
🔆 Всем привет, в нашем сообществе только АВТОРСКИЙ контент ©️ 📝 Все вопросы только через сообщения группы. ✅Незабываем подписываться, мы работаем для ВАС.

БМЖN — Без Мотоцикла Жизни Nет
Прекрасное чувство, когда понимаешь, что ты не один такой больной на голову. =) Мы в instagram , подписываетесь⤵️ ✔️ https://www.instagram.com/bez_moto_life_no/

JDM РФ
Поиск Японские авто Автоподбор JDM Подбор авто Диагностика Покупка/Продажа

Подсветка лесенки

В доме может быть как одна основная лестница, так и дополнительные лесенки. Это может быть лесенка в подвальное или цокольное помещение, на чердак, детская лесенка на кровать (если та находится на высоте) и много других вариантов. И важно понимать, что подсвечиваться должна не только главная лестница в доме, но и все остальные.

Для чего?

Почему важна подсветка лесенки, даже может быть и незначительной, маленькой?

 • Во-первых, травматизм от падения может быть ничуть не меньше. Небольшая лесенка в подвал или цоколь — достаточно темное помещение — должна быть подсвечена не меньше, чем основная лестница этого дома. Если же это лесенка для детей, то тем более! Дети первые в группе риска по травмоопасности. Они чаще падают, оступаются и спотыкаются. Поэтому даже лесенку, созданную только для них обязательно нужно подсветить.
 • Во-вторых, даже таким мелочам, стоит уделять внимание при оформлении дома. Если у вас есть небольшая лесенка — на нее можно сделать акцент. Красивая и уютная подсветка подчеркнет ее. А отсутствие подсветки как раз сделает так, что лесенка будет смотреться нелепо и странно.
 • В-третьих, удобство. И дополнительный свет. И декор. И возможность цветом подсветки подчеркнуть детали. Оттенить цвет фона в помещении. Вариантом масса.

Важно одно — подсветка даже небольшой лесенки в доме просто необходима.

Чем подсветить?

Это могут быть точечные светильники, встраиваемые, накладные. Это может быть светодиодная лента.

По вашему желанию систему подсветки лесенки можно оборудовать реле и датчиками и она может включаться и выключаться по расписанию или при контакте со ступенями лесенки.

Цвет подсветки лестницы может быть любой. В нашем интернет-магазине вы можете выбрать из огромного количества вариантов именно тот, который подойдет к вашему интерьеру.

Форма и материал корпуса светильников также выбирается индивидуально.

Не забудьте еще учесть направление свечения — с его помощью можно умело управлять визуальным восприятием пространства, например, увеличить зрительно размеры ступенек на лесенке или зрительно увеличить размеры лестничного марша.

Где купить подсветку лесенки?

Приобрести любой вариант освещения для лестниц вы можете у нас в интернет-магазине. Мы работаем с ведущими производителями напрямую и предлагаем цену из первых рук. У нас дешевле — ведь цена от производителя из первых рук. Выбор большой — мы специализируемся на продаже товаров для освещения лестниц и учитываем все нюансы при выборе подсветки. Качество высокое — мы работаем с ведущими производителями, брендами, которые заслужили уважение к своему имени долгими годами работы и высоким качеством своего продукта.

Доставляем товары быстро и по всей России. Есть также самовывоз в Екатеринбурге со склада.

Если затрудняетесь с выбором — позвоните или напишите нам на сайте. Мы поможем вам выбрать и подберем нужный вариант. Освещение лестниц — наша специальность и мы знаем о нем все.

Мы ждем ваших заказов. И пусть в вашем доме воцарится свет и уют. И пусть в нем будет подсвечена каждая лесенка!

Ступенчатая диета лесенка: подробное меню и результаты

На этой ступени можно сбросить до полутора килограммов.

Диета «Лесенка»: меню на 7 дней.

Рацион повторяет ступени пятидневной диеты, добавляются два дополнительных дня — белковый и жиросжигающий. Этот вариант диеты сложнее – так как серьезные ограничения сохраняются и после 5 дней, а поскольку обычно люди начинают новую жизнь и новую диету с понедельника, то к выходным им становится совсем тяжко придерживаться нужного рациона.

Ступень 1.

1 зелёное яблоко, 2 л воды, 1-2 таблетки активированного угля каждые 3 часа.

Ступень 2.

1 л кефира и 500 г творога. Приемы пищи каждые 2-3 часа.

Ступень 3.

300 г сухофруктов, 2 ложки мёда, 1,5 л воды.

Ступень 4.

0,5 кг нежирного мяса, отварного, запечённого или приготовленного на пару; 50 г зелени.

Ступень 5.

Фрукты и зелёные овощи, отруби, овсянка или перловка – до 200 г.

Ступень 6.

Белковое меню: 0,5 кг диетического мяса, 50 г зелени.

Ступень 7.

Несладкие фрукты, овощи, овсянка или перловка – до 200 г, отруби. Можно пить чай или кофе без сахара.

Если ты предпочитаешь видеоролики – вот видеоописание диеты.

Диета после диеты «Лесенка»: как избежать возвращения веса?

Как и после любой строгой диеты, может произойти обратный набор веса при возвращении к привычному меню. Ни в коем случае не проходи диету повторно. При выходе из «ступенчатого» рациона лучше отказаться от жирной, сладкой, жареной, мучной пищи хотя бы в течение 1−2 недель. Есть следует около 5 раз в день небольшими порциями. Никакого фастфуда, никаких полуфабрикатов в рационе быть не должно, сахара и соли – по минимуму, оптимально будет, если будут отсутствовать алкоголь, красное мясо, а также хорошо работает ограничить углеводы. Фактически переход от «Лесенки» к нормальному питанию – это другая диета, менее травматичная для организма, чем ступенчатая.

Взрыв дикой забавной машины Тодда Лесенко в замедленной съемке

Это один из тех редких случаев, когда все выравнивается всего за долю секунды: взрывается двигатель нитро-забавной машины, Тодд Лесенко может проехать огромное количество эфирного времени и Оператор NHRA был там, чтобы запечатлеть детали в почти идеальном кадре.

Взрыв произошел в финале NHRA 2012 в Помоне во время квалификации, когда Лесенко выстроился в ряд против Роберта Хайта.

Вы можете видеть, как «Веселая машина» Лесенко сбрасывает баллоны прямо перед взрывом воздуходувки.Сила взрыва тут же подбрасывает драгстер Лесенко в воздух, нацеливаясь на центральную линию. Дальше происходит удивительная последовательность быстрых реакций, которые происходят в промежутке от 2 до 3 секунд.

Вы можете видеть, что до того, как драгстер Лесенко даже коснулся Земли после первоначального потрясения, он развернул парашюты, чтобы начать корректировку драгстера. Еще более дико смотрит, как эти культовые заголовки Zoomie действуют как «тренировочные колеса» для опрокидывающегося драгстера, волоча по тротуару со скоростью более 200 миль в час, по-видимому, не позволяя шасси катиться, когда заднее пятно начинает складываться под колесом, просто зависая замком.

На следующем повороте вы замечаете, что заголовок смещается с правой стороны, и Лесенко начинает корректировать, чтобы учесть надвигающийся вылов рыбы. К этому моменту парашюты полностью развернуты и выполняют свою работу по закреплению задней части драгстера, вытягивая нос прямо.

Следующий удар твердой земли тяжел для Лесенко, поскольку вы видите, как его шлем отскакивает от клетки со всех сторон. На долю секунды можно даже увидеть ударную нагрузку подвески и поворачиваемость. Однако это не мешает Лесенко не спускать глаз и быть готовым к следующему удару, который, благодаря его быстрым действиям под огнем, относительно невелик, и Лесенко может его спасти.

И все это займет меньше времени, чем нужно, чтобы прочитать это предложение.

В центре внимания выпускников — Тереза ​​Лесенко |

Тереза ​​Лесенко, выпускница Центра коммерческого искусства Восточного центра искусств и технологий (EASTERN) 2011 года и выпускница архиепископа Вуда, в настоящее время проходит последний семестр интенсивной трехлетней программы бакалавриата по фотографии в Университете Кертина в Западной Австралии. Она также работает фотографом в известной высококлассной профессиональной студии под названием Viva! В Перте, Западная
Австралии, в Перте. Фотография жизни.

Когда она училась на втором курсе средней школы, подруга Терезы сказала ей, как сильно она любит коммерческое искусство в EASTERN, и показал Терезе портфолио, которое она там построила. Это побудило Терезу посетить День открытых дверей EASTERN, чтобы узнать больше.

В Университете Кертина в Западной Австралии Тереза ​​проходит обширную подготовку во многих областях фотографии. Одно из ее основных направлений специально основано на концептуальной и технической областях фотографии. Каждый семестр она увеличивает свой набор навыков в нескольких областях, таких как студия, пейзаж, реклама
, продукция, портретная живопись и архитектура.Другой основной блок направлен на создание ее портфолио и обеспечение того, чтобы она профессионально демонстрировала свою работу, благодаря чему она опубликовала свою собственную книгу и разворот журнала. Каждый семестр она выбирает факультатив, который укрепит ее возможности трудоустройства, например графический дизайн, и необходимую стажировку для получения опыта работы.

«Работа в полевых условиях до получения диплома — это большое достижение, и все началось с того, что EASTERN предоставил мне навыки, которые помогут мне достичь того, что я сейчас нахожусь», — сказала Тереза.«Во время учебы в EASTERN мой инструктор по фотографии г-н Штайнбахер помог мне найти работу свадебного фотографа. Именно этот опыт, наряду с моими прошлыми исследованиями, позволил мне получить мою нынешнюю должность по сравнению с другими соискателями. Коммерческое искусство в EASTERN — это начало, открывающее двери в ваше будущее. Даже если вы не уверены в том, чем хотите заниматься сейчас, эта программа подготовит вас к многочисленным профессиональным карьерам. Навыки, которые вы здесь усвоите, гарантированно не только подготовят вас к карьере, но и позволят вам опередить конкурентов в отрасли.”

После окончания колледжа Тереза ​​планирует получить постоянное место жительства в Австралии. Она надеется работать полный рабочий день в Viva! Фотография жизни и путешествия по Австралии, запечатлевая ее красоту. В ближайшие несколько лет ее цель — накопить знания и опыт, чтобы лично управлять одним из десяти Viva! Студии фотографии Life.

Mr. Horsepower Apparel Inc.

Дом

Тодд Лесенко

Родился и вырос в Эдмонтоне, Альберта, Канада. Тодд начал работать в автомобильной промышленности в возрасте 12 лет.Его первая работа была на автозаправочной станции, где он подметал, красил и выполнял любые случайные работы, которые необходимо было выполнить.

Тодд очень хотел узнать об автомобилях и начал помогать техническим специалистам в мастерской. Владелец магазина был конкурентоспособным драг-рейсером, и все механики в магазине участвовали в гонках. Со временем Тодда попросили помогать команде на гонках, и он увлекся этим.

Еще будучи учеником старшей школы, Тодд начал свое обучение, чтобы стать лицензированным автомобильным техником.Это была четырехлетняя программа, каждый год состоящая из двух (2) месяцев обучения в школе и десяти (10) месяцев опыта работы в магазине. Вскоре после окончания HS он получил лицензию на торговлю.

Все началось с этого момента, и после 6 месяцев упорной работы и отличной технической подготовки Тодд открыл собственное предприятие по ремонту автомобилей. Это был небольшой магазинчик с тремя отсеками в его родном городе. Его бизнес быстро вырос в размерах и клиентской базе, что привлекло внимание крупного дилера по продаже автомобилей и шин, который пригласил его присоединиться к их сети магазинов.

Тодд является текущим владельцем ряда этих магазинов и продолжает работать с головным офисом компании в качестве консультанта. В настоящее время у Тодда работают 26 лицензированных технических специалистов, которые на протяжении многих лет были наставниками нескольких учеников. Он также является официальным автомобильным инспектором провинции Альберта.

Тодд считает, что честность и упорный труд сделают жизнь в автомобильной промышленности отличной; от технического специалиста до исполнения своей страсти как водителя Nitro Funny Car!

Ниагарский университет Eagle Online \ Совместная работа для поддержки жителей Винсентия во всем мире

Совместная работа для поддержки жителей Винсентия во всем мире

В первом ряду (слева направо): Патрик Глемсер, 1986 г., отец Майлз Хайнен и Тереза ​​Нидда, 84 г.Задний ряд (слева направо): отец Сай Петерка, 72 года, и Джо Лесенко, 80 лет.

Святой Винсент де Поль был педагогом и евангелистом, посвятившим свою жизнь служению бедным. Он также был опытным сборщиком средств. Именно этому аспекту харизмы Сент-Винсента подражают пять выпускников Ниагарского университета, пытаясь собрать 5 миллионов долларов для Vincentian Endowment Challenge.

В прошлом году Скотт Фина, 80-летняя, и Тереза ​​Нидда, ’84, помощники директора Винсентского офиса солидарности, пригласили других выпускников Ниагары Джозефа Лесенко, 80-летнего, и Патрика Глемсера, ’86, в состав комитета, Среди них отец Сай Петерка, CM, ’72 (который успешно проводил ежегодные апелляции для жителей Винсентия в Африке за последние несколько лет), и отец Майлз Хайнен, CM, исполнительный директор VSO. Комитету было поручено собрать средства для гранта в размере 5 миллионов долларов, который создаст фонды вотчины (пожертвования) для поддержки винчентийского призвания и служения в нескольких провинциях и вице-провинциях Винсентийцев в Африке, Латинской Америке и Восточной Европе.

«Мы искали выпускников в этом районе, которые были частью системы семинарий Винсента из бывшей семинарии Св. Иосифа в Принстоне, штат Нью-Джерси», — объясняет Тереза. «Мы также искали кого-то, кто мог бы обратиться к католическому бизнес-сообществу. Джо и Патрик отвечают всем требованиям ».

Двое бывших семинаристов немедленно согласились помочь. «Число винсентианских священников и братьев в Соединенных Штатах с годами сокращалось, но семинарии винчентийцев в более бедных провинциях Латинской Америки, Африки, Восточной Европы и Азии неуклонно набирают желающих», — отмечает Джо.«Этот проект будет иметь ключевое значение для создания фонда помощи некоторым из этих бедных провинций Винсентийцев».

Комитет работает над сбором соответствующих средств к концу 2015 года посредством различных мероприятий (включая предпостную мессу и ужин, которые Джо и его жена Мэри спонсировали у себя дома, а также 50-мильную велосипедную поездку, которая Патрик и его жена Морин раньше собирали как средства, так и повышали осведомленность о проблеме) и донорской помощи. «

«Посредством регулярных встреч и дискуссий наша группа расширила наш образ мышления и наши идеи о том, как проводить разъяснительную работу, и мы пытаемся выявить тех людей, у которых есть связь и которые знают винчентианскую харизму», — говорит Тереза.С этой целью члены комитета предпринимают ряд усилий, в том числе разрабатывают брошюру и вспомогательные материалы, объясняющие Vincentian Endowment Challenge.

Джо работает над созданием штата послов, которые помогут поддержать проект. «Я обращался к семье, друзьям, родственникам, соседям и католическим бизнес-профессионалам, которые могут быть заинтересованы в поддержке этой значимой работы винчентийцев», — говорит он.

И Патрик помог комитету создать сайт FirstGiving, чтобы сторонники могли делать свои пожертвования онлайн.«FirstGiving предлагает инструменты и опыт, чтобы общаться с друзьями и семьей и сделать сбор средств менее сложным и даже увлекательным», — говорит он.

В случае успеха проект поддержит как продолжающиеся усилия винсентских священников и братьев, работающих с бедными, так и формирование винсентских священников и братьев в этих развивающихся странах, где профессии быстро растут. Деньги также будут использованы для поддержки Винсентских мирян-миссионеров, Винсентийской молодежи Мариан и Ассоциации Чудотворной медали.

«Я был в некоторых провинциях Винсентия, которые получат выгоду от проекта: в частности, в Нигерии, Форталезе (Бразилия) и Венгрии», — говорит Скотт. «Я видел как потребность, так и обещание винчентийцев в этих местах. Vincentian Endowment Challenge — прекрасная возможность помочь укрепить финансовое будущее винсентийских отцов и братьев в местах, где они растут, но не имеют финансовых ресурсов ».

«Св. Винсент де Поль превосходно умолял других людей делать то, что, по его словам, он не мог сделать в одиночку, так что именно это мы и хотим сохранить », — говорит отец Грегори Гей, 76-летний генерал Конгрегации Миссия, которая курирует тысячи священников и братьев Винсентия, работающих в 88 странах мира.«Для этого мы должны быть более склонны рассказывать свою историю, и это хорошая история, которую стоит рассказать. Я думаю, что этим занимаются пять выпускников, которые сформировали этот комитет. Они знают историю, им нравится история, они хотят рассказать историю и хотят помочь нам, чтобы история продолжалась ».

Узнайте больше о Vincentian Endowment Challenge здесь.

автомобилей для дела

EDMONTON, AB — Доктор.Лори Уэст, интеллектуальный и увлеченный исследователь из Института диабета Альберты, продолжает вносить свой вклад в борьбу с диабетом. В 2017 году Фонд диабета Альберты (ADF) профинансировал проект доктора Уэста по иммунной толерантности за счет взноса анонимного донора в размере 250 000 долларов.

Проект «Иммунная толерантность» фокусируется на отторжении трансплантата и отрицательных побочных эффектах препаратов против отторжения путем генерирования островковых регуляторных Т-клеток, которые могут использоваться в качестве потенциальной клеточной терапии для T1D.Регуляторные Т-клетки представляют собой субпопуляцию Т-клеток, которые играют важную роль в иммунной системе нашего организма, защищая ее от аутоантигенов и предотвращая аутоиммунные заболевания. ADF с гордостью финансирует и поддерживает проект доктора Веста «Иммунная толерантность» и выполняет свою роль некоммерческой организации, стремящейся изменить жизнь людей, страдающих диабетом.

У ADF была возможность поговорить с одним из докторантов доктора Веста, Домиником Голеком, который два года работал в лаборатории доктора Веста над проектом «Иммунная толерантность».

АПД: О чем проект Лори Вест? Объясните его значение.

DG: Целью этого проекта является создание специфичных для островков регуляторных Т-клеток, которые будут использоваться в качестве потенциальной клеточной терапии T1D. Регуляторные Т-клетки становятся многообещающим инструментом для подавления аутоиммунитета и даже стимулирования толерантности к трансплантату. В мире поиска лекарства от диабета успех в создании этого инструмента приведет к излечению от T1D, и эта терапия, плюс технологии также могут быть использованы множеством других способов для различных целей.

АПД: Каков текущий статус проекта Лори Вест?

DG: Есть все инструменты для создания этих сконструированных ячеек. У нас есть протоколы для расширения, активации и инженерии клеток. Теперь мы переходим к инженерным клеткам, которые экспрессируют эти рецепторы, потенциально придавая им островковую специфичность, чтобы они могли специфично мигрировать в островковой ткани и подавлять аутоиммунитет тканеспецифическим образом. Мы увеличиваем масштабы, чтобы мы могли производить большее количество этих клеток и тестировать их способность подавлять T1D на моделях мышей.Мы не можем сразу перейти в клинику, потому что пока находимся на доклинической стадии.

АПД: С какими проблемами вы столкнулись во время работы над этим проектом?

DG: Работать над этим проектом было нелегко. Тем не менее, были и остаются различные препятствия, которые нам постоянно приходится преодолевать. Работать с этими клетками сложно. Каждый раз, когда вы работаете с первичными клетками (непосредственно культивируемыми из тканей их органов или клеток крови), которые происходят непосредственно от животного или человека, они более чувствительны к окружающей среде и условиям, в которых вы их выращиваете.Таким образом, сложно поддерживать клетки в хорошем состоянии и правильно выполнять инженерную часть. Придумать протокол для решения таких задач было самым сложным.

Диабет 1 типа — хроническое заболевание, которое ежедневно усложняет жизнь пациентов 24 часа в сутки. Напомним, что исследование доктора Веста направлено на изучение новых способов остановить разрушение организмом пациента островковых клеток, производящих инсулин. Кажется, это многообещающая инициатива, направленная на то, чтобы проложить путь к излечению от диабета 1 типа.Чтобы узнать больше об исследовательских инициативах доктора Уэста, перейдите по этой ссылке.Искать «zahlenelfe + anja + lesenko + e. + K., + Hamburg»

Всего активов

Заработок

Прибыль CAGR

Доход

Доход CAGR

Рентабельность продаж

Капитал

Коэффициент собственного капитала

Рентабельность собственного капитала

Число работников

Выручка на сотрудника

Налоги

Соотношение налогов

Наличные на руках

Дебиторская задолженность

Пассивы

Стоимость материалов

Заработная плата

Средняя заработная плата на одного сотрудника

Пенсионные положения

Недвижимость

Количество государственных средств в год

Общее государственное финансирование в год

Патентов в год

Товарных знаков в год

Indy — не самая быстрая гонка в городе

TORONTO

Когда в эти выходные Тодд Лесенко выстроится на промежуточных полосах в Toronto Motorsports Park для участия в NHRA Nitro Nationals на своем Top Fuel Funny Car Dodge Charger, у него будет около 8000 лошадиных сил. кончиками пальцев, когда он кричит по трассе длиной в четверть мили.

Для сравнения, у Лесенко будет больше лошадиных сил на своей машине, чем у первых 15 участников серии IZOD IndyCar на Honda Indy Toronto вместе взятых.

Он будет стремиться добраться до другого конца полосы менее чем за пять секунд.

Что отличает Лесенко от ведущих гонок мира по дрэг-рейсингу, так это то, что он единственная канадская команда, соревнующаяся на таком уровне.

Водителя из Эдмонтона не составит труда найти у TMP’s Cayuga Dragway, к югу от Гамильтона, так как его красно-белый автомобиль Dodge Charger Funny Car «Канадиана» украшен огромным кленовым листом на заднем крыле.

Лесенко, владеющий сетью автомобильных розничных магазинов в Альберте, также получает спонсорскую помощь от CN Rail, типичной канадской корпорации.

«Я очень горжусь тем, что нашу команду поддерживает великая североамериканская железнодорожная компания», — сказал он. «CN и наша команда разделяют одни и те же основные ценности: приверженность безопасности и стремление к совершенству».

Любой гонщик знает, что прежде чем выиграть, нужно выйти на трассу, а это требует больших финансовых затрат.

«Мы очень много работали со всеми в Forward Sports Marketing, чтобы найти спонсора для нашей команды», — сказал Лесенко. «CN — идеальный партнер для нас».

Но настоящая проблема в том, что Лесенко теперь может соревноваться с лучшими мировыми игроками.

Он — первый гонщик из Западной Канады, участвовавший в гонках NHRA с тех пор, как Зал славы Терри Кэпп и Горди Бонин были постоянными участниками автодрома.

«Когда я рос, я всегда черпал вдохновение в том, что ребята вроде Горди Бонина и Терри Кэппа сделали для канадцев в драг-рейсинге», — сказал Лесенко.«В прошлом сезоне я был так поражен тем, сколько раз канадские фанаты подходили ко мне, когда я раздавал автографы, и рассказывали, как они гордятся тем, что канадец участвует в самом быстром автоспорте на земле.

«Все это заставило меня решительно подарить канадским фанатам дрэг-рейсинга что-то очень реальное и особенное, за что можно снова поболеть и поддержать. Канадские фанаты дрэг-рейсинга так же преданы делу, как и сами. Проще говоря, они этого заслуживают ».

Как и Лесенко, у которого много пота и слез в своей машине из гаража Worsham Racing Funny Car.

В этом сезоне он уже участвовал в трех крупных гонках, пробившись в четвертьфинал NHRA Arizona Nationals в Фениксе, где его обошла суперзвезда NHRA Кортни Форс, и на O’Reilly Auto Parts Winter Nationals в Помоне, Калифорния. ., где он сломал волшебство 300 кмч шлагбаум с пропуском 307,30 м / ч.

Его выступления показали, что он принадлежит к тому же треку, что и элита мира дрэг-рейсинга.

«Существует мнение, что канадские команды могут оказаться в невыгодном положении из-за географического положения, границы или чего-то еще», — сказал Лесенко.

Он сказал, что планирует проводить больше мероприятий после Nitro Nationals на TMP.

«Остальная часть нашего сезона 2013 пока не решена», — сказал он. «Спонсорство будет иметь прямое отношение к этому графику, но, в конце концов, я ожидаю, что мы, вероятно, проведем от 10 до 12 мероприятий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *